Global navigation

Kontakta Danfoss

Meddelande

Återst.
Skicka

Din information

Återst.
Skicka

Vänta medan meddelandet skickas

Tack! Ditt meddelande har skickats till Danfoss. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Ett fel uppstod

Tyvärr uppstod ett problem när din förfrågan skulle skickas till Danfoss. Försök gärna igen senare.

Min produktlista

Produktlistan innehåller alla produkter du valde att spara när du tittade igenom produktområdet. Du kommer att ha tillgång till den här produktlistan nästa gång du besöker vår webbplats, såvida du inte väljer att rensa den.

Engineering Software

 • Kvalitet med hjälp av programvara

  En frekvensomriktares prestanda beror i dag till stor del på kvaliteten på den programvara som stöder konfigurationen och hanteringen av frekvensomriktaren. 

  Vi erbjuder inbyggda programvaruuppdateringar och design- och beräkningsverktyg för en rad olika tillämpningar samt rörelsekontrollverktygen MCT10 och MCT31 för konfiguration, övervakning och beräkning av övertoner. Välj det verktyg som passar dig bäst. 

 • Energidokumentation med VLT Energy Box

  Programmet VLT Energy Box är det mest moderna och avancerade energiberäkningsverktyget som finns tillgängligt. Med det här programmet kan du beräkna och jämföra energianvändningen hos HVAC-relaterade fläktar, pumpar och kyltornstillämpningar drivna av Danfoss frekvensomriktare och alternativa metoder för flödeskontroll. 

  Programmet jämför de totala driftskostnaderna för olika traditionella system med drift av samma system med en VLT HVAC frekvensomriktare. Med detta program är det enkelt att utvärdera besparingarna genom att jämföra en VLT HVAC frekvensomriktare med andra typer av kapacitetsstyrningssystem i både nya installationer och uppgraderingsversioner. 

  VLT Energy Box ger en fullständig ekonomisk analys som innefattar: Startkostnaden för frekvensomriktarsystemet och alternativsystemet. Installations- och maskinvarukostnader. Kostnader för årligt underhåll och eventuella ”belöningar” från energibolag för energisparande produkter. Återbetalningstid och intjänade besparingar. Uppladdning av faktisk energianvändning (kWh) och driftcykeln från VLT HVAC-frekvensomriktaren. 

  Med Energy Box-programmet är det möjligt att samla in aktuell energidata från frekvensomriktarna och övervaka energianvändningen och den övergripande systemverkningsgraden. När VLT HVAC Drive används tillsammans med Energy Box-programvaran fungerar paketet som en energigranskningsutrustning för både uppskattning och validering av besparingar. HVAC Drive kan även via fjärrstyrning tillhandahålla fullständiga energidata, vilket gör det enkelt att övervaka dina energibesparingar och din avkastning på investerat kapital. Övervakning via fältbuss gör energimätare överflödiga. 

  VLT Motion Control Tool MCT 10 förenklar konfiguration och inställningar 

  VLT frekvensomriktarna drivs via en lokal manöverpanel (LCP), men de kan också konfigureras och övervakas via Danfoss egna PC-programvara. Det ger anläggningschefer en omfattande översikt över systemet när helst de behöver det, och konfigurationen, övervakningen och felsökningen blir därmed ännu mer flexibla. 

  MCT 10 är ett Windows-baserat ingenjörsverktyg med ett tydligt strukturerat gränssnitt som ger en omedelbar översikt över alla frekvensomriktare i ett system, oavsett storlek. Programvaran körs i Windows och möjliggör informationsutbyte via ett traditionellt RS485-gränssnitt, via fältbuss (Profibus, Ethernet osv.) eller via USB. 

  Parametrar kan konfigureras både online på en ansluten hårddisk och offline i själva verktyget. Ytterligare dokumentation, som t.ex. kopplingsscheman eller användarhandböcker, kan läggas in i MCT 10. Detta minskar risken för felaktiga konfigurationer och ger snabb tillgång till felsökningshjälp.

  Programvara för övertonsberäkning – VLT Motion Control Tool MCT 31

  VLT Motion Control Tool MCT 31 beräknar övertoner i system både för frekvensomriktare från Danfoss och frekvensomriktare från andra leverantörer. Programvaran kan också beräkna effekterna av olika åtgärder för reducering av övertoner, som t.ex. Danfoss övertonsfilter. 

  Med MCT 31 kan du ta reda på om övertoner kommer att utgöra ett problem i din installation samt vilka strategier som i så fall är mest kostnadseffektiva när problemet ska lösas. 

  VLT Motion Control Tool MCT 31 har följande funktioner: Märkdata vid kortslutningsström kan användas i stället för transformatorstorlek och impedans om transformatordata saknas. Projektorientering vilket förenklar beräkningar på flera olika omriktare. Enkelt att jämföra olika övertonslösningar inom samma projekt. Stöder aktuella produktlinjer från Danfoss men också äldre frekvensomriktarmodeller.

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet